V katerem mesecu obirate češnje?

Z obiranjem pričnemo konec meseca Maja/ začetek Junija odvisno od spomladanske klime.